SideloadOtaTargetPreparer

public class SideloadOtaTargetPreparer
extends DeviceUpdateTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper
com.android.tradefed.targetprep.DeviceUpdateTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SideloadOtaTargetPreparer


Belirli bir OTA paketinin yan yüklemesini gerçekleştiren, paketi uygulayan, aygıtın başlatılmasını bekleyen ve yapı bilgisi olarak kullanmak üzere aygıt yapı özelliklerini enjekte eden bir hedef hazırlayıcı

Bu hedef hazırlayıcı, cihazın başlatıldığında normal adb modunda olacağını varsayar ve cihazın aynı modda ancak daha yeni yapının uygulanmasıyla çıkmasını sağlar. İşlem sırasında beklenmeyen herhangi bir cihaz durumu geçişi, TargetSetupError olarak raporlanacak ve aynı durum, tespit edilen tüm OTA yan yükleme hataları için de geçerli olacaktır.

Özet

Kamu inşaatçıları

SideloadOtaTargetPreparer ()

Korumalı yöntemler

File getDeviceUpdateImage ()

Güncelleme için kullanılacak aygıt görüntü dosyasını temsil eden bir ERROR(/File) örneği sağlar

void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

OTA paketinin yan yükünü gerçekleştirir

void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Cihazın yan yüklemeden kurtarmaya geçmesini bekler, ardından kullanıcı alanına yeniden başlar

void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Hazırlık aşamasında cihazı yandan yükleme moduna yeniden başlatır

Kamu inşaatçıları

SideloadOtaTargetPreparer

public SideloadOtaTargetPreparer ()

Korumalı yöntemler

getDeviceUpdateImage

protected File getDeviceUpdateImage ()

Güncelleme için kullanılacak aygıt görüntü dosyasını temsil eden bir ERROR(/File) örneği sağlar

İadeler
File

PerformDeviceUpdate

protected void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

OTA paketinin yan yükünü gerçekleştirir

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Güncelleme SonrasıAksiyonlar

protected void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Cihazın yan yüklemeden kurtarmaya geçmesini bekler, ardından kullanıcı alanına yeniden başlar

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

ÖnGüncellemeAksiyonları

protected void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Hazırlık aşamasında cihazı yandan yükleme moduna yeniden başlatır

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError