Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przygotowujący obiekt docelowy

public class StubTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StubTargetPreparer


Pusta implementacja elementu ITargetPreparer .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StubTargetPreparer ()

Metody publiczne

IConfiguration getConfiguration ()

Zwraca konfigurację otrzymaną za pośrednictwem setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) .

boolean getTestBooleanOption ()
boolean getTestBooleanOptionFalse ()
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Przygotowujący obiekt docelowy

public StubTargetPreparer ()

Metody publiczne

pobierzKonfigurację

public IConfiguration getConfiguration ()

Zwraca konfigurację otrzymaną za pośrednictwem setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) .

Zwroty
IConfiguration

getTestBooleanOption

public boolean getTestBooleanOption ()

Zwroty
boolean

getTestBooleanOptionFalse

public boolean getTestBooleanOptionFalse ()

Zwroty
boolean

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

Parametry
configuration IConfiguration

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
TargetSetupError