SwitchUserTargetPreparer

public class SwitchUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SwitchUserTargetPreparer


ITargetPreparer , który przełącza się na określony rodzaj użytkownika w setUp. Domyślnie pozostaje w bieżącym użytkowniku i żadne przełączanie nie jest wykonywane.

Próbuje przywrócić stan użytkownika urządzenia, przełączając się z powrotem do bieżącego użytkownika sprzed wykonania.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SwitchUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktory publiczne

SwitchUserTargetPreparer

public SwitchUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException