Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TemperaturaThrottlingWaiter

public class TemperatureThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TemperatureThrottlingWaiter


ITargetPreparer , który czeka, aż temperatura urządzenia spadnie do wartości docelowej

Streszczenie

Pola

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

Konstruktory publiczne

TemperatureThrottlingWaiter ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Metody chronione

int getDeviceTemperature ( ITestDevice device, String fileName)

Pola

DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

Konstruktory publiczne

TemperaturaThrottlingWaiter

public TemperatureThrottlingWaiter ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

pobierz temperaturę urządzenia

protected int getDeviceTemperature (ITestDevice device, 
                String fileName)

Parametry
fileName String : : nazwa pliku, w którym przechowywana jest temperatura urządzenia

Zwroty
int

Rzuty
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError