จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

พนักงานเสิร์ฟควบคุมอุณหภูมิ

public class TemperatureThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TemperatureThrottlingWaiter


ITargetPreparer ที่รอจนกระทั่งอุณหภูมิของอุปกรณ์ลดลงถึงเป้าหมาย

สรุป

เขตข้อมูล

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

ผู้สร้างสาธารณะ

TemperatureThrottlingWaiter ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

วิธีการป้องกัน

int getDeviceTemperature ( ITestDevice device, String fileName)

เขตข้อมูล

DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

ผู้สร้างสาธารณะ

พนักงานเสิร์ฟควบคุมอุณหภูมิ

public TemperatureThrottlingWaiter ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

วิธีการป้องกัน

รับอุณหภูมิอุปกรณ์

protected int getDeviceTemperature (ITestDevice device, 
                String fileName)

พารามิเตอร์
fileName String : : ชื่อไฟล์ที่เก็บอุณหภูมิของอุปกรณ์

ส่งคืน
int

พ่น
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError