ทดสอบ SystemAppInstallSetup

public class TestSystemAppInstallSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestSystemAppInstallSetup


ITargetPreparer ที่ติดตั้งแอปตั้งแต่หนึ่งแอปขึ้นไปจากโฟลเดอร์ IDeviceBuildInfo.getTestsDir() ไปยังพาร์ติชัน /system บนอุปกรณ์

ต้องใช้ราก adb

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

TestSystemAppInstallSetup ()

วิธีการสาธารณะ

void addTestFileName (String fileName)

เพิ่มไฟล์ลงในรายการ APK ที่จะติดตั้ง

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ทดสอบ SystemAppInstallSetup

public TestSystemAppInstallSetup ()

วิธีการสาธารณะ

เพิ่มTestFileName

public void addTestFileName (String fileName)

เพิ่มไฟล์ลงในรายการ APK ที่จะติดตั้ง

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError