Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Coś co marnuje czas

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


Prosty program do przygotowania celu, który pozwala marnować czas i potencjalnie ponownie uruchamiać urządzenie.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TimeWaster ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Coś co marnuje czas

public TimeWaster ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError