קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מבזבז זמן

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


מכין מטרות פשוט לבזבז זמן ואפשר להפעיל מחדש את המכשיר.

סיכום

בנאים ציבוריים

TimeWaster ()

שיטות ציבוריות

void setUp ( TestInformation testInfo)

בנאים ציבוריים

מבזבז זמן

public TimeWaster ()

שיטות ציבוריות

להכין

public void setUp (TestInformation testInfo)

פרמטרים
testInfo TestInformation

זורק
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError