ไทม์วอสเตอร์

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


เครื่องมือเตรียมเป้าหมายอย่างง่ายที่จะเสียเวลาและอาจรีสตาร์ทอุปกรณ์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

TimeWaster ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

ไทม์วอสเตอร์

public TimeWaster ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

พ่น
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError