ไทม์เวสเตอร์

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


เครื่องมือเตรียมเป้าหมายง่ายๆ ที่จะเสียเวลาและอาจรีสตาร์ทอุปกรณ์

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

TimeWaster ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ไทม์เวสเตอร์

public TimeWaster ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError