จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

UserCleaner

public class UserCleaner
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
. com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
. com.android.tradefed.targetprep.UserCleaner


ITargetPreparer ที่ลบผู้ใช้รองเมื่อฉีกขาด

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

UserCleaner ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

UserCleaner

public UserCleaner ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException