VisibleBackgroundUserPreparer

public class VisibleBackgroundUserPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.VisibleBackgroundUserPreparer


Docelowy preparat przygotowujący do uruchamiania testów na użytkowniku, który jest uruchamiany w widocznym w tle.

Streszczenie

Stałe

int DEFAULT_DISPLAY

int INVALID_DISPLAY

Konstruktory publiczne

VisibleBackgroundUserPreparer ()

Metody publiczne

Integer getDisplayId ()
void setDisplayId (int displayId)
void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Stałe

DEFAULT_DISPLAY

public static final int DEFAULT_DISPLAY

Stała wartość: 0 (0x00000000)

INVALID_DISPLAY

public static final int INVALID_DISPLAY

Stała wartość: -1 (0xffffffff)

Konstruktory publiczne

VisibleBackgroundUserPreparer

public VisibleBackgroundUserPreparer ()

Metody publiczne

getDisplayId

public Integer getDisplayId ()

Zwroty
Integer

ustaw identyfikator wyświetlania

public void setDisplayId (int displayId)

Parametry
displayId int

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException