Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

WaitForDeviceDatetimePreparer

public class WaitForDeviceDatetimePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.WaitForDeviceDatetimePreparer


ITargetPreparer , który czeka na ustawienie daty i godziny na urządzeniu

Opcjonalnie ten przygotowujący może wymusić TargetSetupError , jeśli data/godzina nie jest ustawiona w ramach limitu czasu, lub wymusić datę i godzinę hosta na urządzeniu,

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

WaitForDeviceDatetimePreparer ()

Metody publiczne

void setDatetimeWaitTimeout (long datetimeWaitTimeout)

Ustawia limit czasu oczekiwania na prawidłową datę i godzinę urządzenia

void setForceDatetime (boolean forceDatetime)

Ustawia, czy data/godzina powinna być wymuszona z hosta na urządzenie

void setForceSetupError (boolean forceSetupError)

Ustawia wartość logiczną dla wymuszenia TargetSetupError , jeśli data/godzina nie jest ustawiona poprawnie.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Metody chronione

IRunUtil getRunUtil ()

Konstruktorzy publiczni

WaitForDeviceDatetimePreparer

public WaitForDeviceDatetimePreparer ()

Metody publiczne

setDatetimeWaitTimeout

public void setDatetimeWaitTimeout (long datetimeWaitTimeout)

Ustawia limit czasu oczekiwania na prawidłową datę i godzinę urządzenia

Parametry
datetimeWaitTimeout long

setForceDatetime

public void setForceDatetime (boolean forceDatetime)

Ustawia, czy data/godzina powinna być wymuszona z hosta na urządzenie

Parametry
forceDatetime boolean

setForceSetupError

public void setForceSetupError (boolean forceSetupError)

Ustawia wartość logiczną dla wymuszenia TargetSetupError , jeśli data/godzina nie jest ustawiona poprawnie.

Parametry
forceSetupError boolean

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Zwroty
IRunUtil IRunUtil do użycia