ไม่มี ApkTestSkipper

public final class NoApkTestSkipper
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.app.NoApkTestSkipper


ผู้จัดเตรียมพิเศษที่อนุญาตให้ข้ามการเรียกใช้ได้อย่างสมบูรณ์ (การเตรียมการและการทดสอบ) หากไม่มี APK ที่จะทดสอบ

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

NoApkTestSkipper ()

วิธีการสาธารณะ

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

แทรก IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ไม่มี ApkTestSkipper

public NoApkTestSkipper ()

วิธีการสาธารณะ

ตั้งค่าคอนฟิก

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

แทรก IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError