ไม่มี ApkTestSkipper

public final class NoApkTestSkipper
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.app.NoApkTestSkipper


ตัวเตรียมพิเศษที่อนุญาตให้ข้ามการเรียกทั้งหมด (การเตรียมการและการทดสอบ) หากไม่มี apk ให้ทดสอบ

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

NoApkTestSkipper ()

วิธีการสาธารณะ

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

ใส่ IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

ไม่มี ApkTestSkipper

public NoApkTestSkipper ()

วิธีการสาธารณะ

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

ใส่ IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError