ตรวจสอบการจับคู่ผู้จัดเตรียม

public class CheckPairingPreparer
extends CompanionAwarePreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CheckPairingPreparer


CompanionAwarePreparer ที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อ BT ระหว่างอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์สหาย

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CheckPairingPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตรวจสอบการจับคู่ผู้จัดเตรียม

public CheckPairingPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError