Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

CompanionAwarePreparer

public abstract class CompanionAwarePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer


ITargetPreparer , który hermetyzuje logikę pobierania już przydzielonego urządzenia towarzyszącego.

Uwaga: musi być używany w połączeniu z CompanionAllocator .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CompanionAwarePreparer ()

Metody chronione

ITestDevice getCompanion ( ITestDevice primary)

Pobiera wystąpienie ITestDevice urządzenia towarzyszącego przydzielonego dla podstawowego ITestDevice

Konstruktorzy publiczni

CompanionAwarePreparer

public CompanionAwarePreparer ()

Metody chronione

zdobądź towarzysza

protected ITestDevice getCompanion (ITestDevice primary)

Pobiera wystąpienie ITestDevice urządzenia towarzyszącego przydzielonego dla podstawowego ITestDevice

Zwroty
ITestDevice przydzielono instancję ITestDevice urządzenia towarzyszącego

Rzuty
TargetSetupError jeśli żadne urządzenie towarzyszące nie zostało przydzielone do urządzenia podstawowego