Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

CompanionTestAppInstallSetup

public class CompanionTestAppInstallSetup
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionTestAppInstallSetup


ITargetPreparer , który instaluje co najmniej jedną aplikację z IDeviceBuildInfo#getTestsDir() na przydzielonym urządzeniu towarzyszącym.

Pamiętaj, że oznacza to, że przedmiotowy artefakt testowy jest wbudowany w podstawową wersję urządzenia, ale nadaje się również do urządzenia towarzyszącego

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CompanionTestAppInstallSetup ()

Metody publiczne

ITestDevice getDevice ()

Zwraca urządzenie, do którego powinien zastosować się przygotowujący.

Konstruktorzy publiczni

CompanionTestAppInstallSetup

public CompanionTestAppInstallSetup ()

Metody publiczne

pobierzUrządzenie

public ITestDevice getDevice ()

Zwraca urządzenie, do którego powinien zastosować się przygotowujący.

Zwroty
ITestDevice

Rzuty
TargetSetupError