BaseMultiTargetPreparer

public abstract class BaseMultiTargetPreparer
extends Object implements IMultiTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer


Podstawowa implementacja IMultiTargetPreparer pozwalająca na wyłączenie obiektu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

BaseMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

final boolean isDisabled ()

Zwraca True, jeśli cały obiekt jest wyłączony (pomiń zarówno konfigurację, jak i demontaż).

final boolean isTearDownDisabled ()

Zwraca wartość True, jeśli po prostu porzucenie ma zostać pominięte.

final void setDisable (boolean isDisabled)

Ustawia, czy obiekt powinien być wyłączony.

final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Określa, czy etap rozbierania w obiekcie powinien zostać pominięty.

Konstruktory publiczne

BaseMultiTargetPreparer

public BaseMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

jest niepełnosprawny

public final boolean isDisabled ()

Zwraca True, jeśli cały obiekt jest wyłączony (pomiń zarówno konfigurację, jak i demontaż). Fałsz inaczej.

Zwroty
boolean

jestTearDownWyłączone

public final boolean isTearDownDisabled ()

Zwraca wartość True, jeśli po prostu porzucenie ma zostać pominięte. Fałsz inaczej.

Zwroty
boolean

ustaw Wyłącz

public final void setDisable (boolean isDisabled)

Ustawia, czy obiekt powinien być wyłączony. Wyłączona oznacza, że ​​należy pominąć kroki konfiguracji i demontażu. Można użyć do domyślnego wyłączenia obiektu w domyślnym konstruktorze.

Parametry
isDisabled boolean : stan, w którym obiekt powinien zostać umieszczony.

ustaw WyłączTearDown

public final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Określa, czy etap rozbierania w obiekcie powinien zostać pominięty. Krok konfiguracji jest nadal wykonywany.

Parametry
isDisabled boolean : stan, w którym obiekt powinien zostać umieszczony.