Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MergeMultiBuildTargetPreparer

public final class MergeMultiBuildTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MergeMultiBuildTargetPreparer


IMultiTargetPreparer , który umożliwia przekazywanie informacji z jednej kompilacji do drugiej poprzez nazywanie ich i klucz pliku do skopiowania do drugiej kompilacji. Jeśli klucz już istnieje w kompilacji docelowej, nic nie zostanie zrobione.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

MergeMultiBuildTargetPreparer

public MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError