ผสาน MultiBuildTargetPreparer

public final class MergeMultiBuildTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MergeMultiBuildTargetPreparer


IMultiTargetPreparer ที่อนุญาตให้ส่งข้อมูลจากบิลด์หนึ่งไปยังอีกบิลด์โดยการตั้งชื่อและคีย์ไฟล์เพื่อคัดลอกไปยังบิลด์อื่น หากมีคีย์อยู่แล้วในบิลด์ปลายทาง แสดงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

MergeMultiBuildTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ผสาน MultiBuildTargetPreparer

public MergeMultiBuildTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError