การจับคู่ผู้จัดเตรียมหลายเป้าหมาย

public class PairingMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.PairingMultiTargetPreparer


เครื่องมือจัดเตรียมหลายเป้าหมายช่วยทำการจับคู่ Bluetooth (และการเชื่อมต่อ) ระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

PairingMultiTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

การจับคู่ผู้จัดเตรียมหลายเป้าหมาย

public PairingMultiTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError