พับได้ModePreparer

public class FoldableModePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.suite.FoldableModePreparer


ตัวจัดเตรียมเป้าหมายที่สามารถเปลี่ยนสถานะการพับของอุปกรณ์ได้

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

FoldableModePreparer ()
FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

พับได้ModePreparer

public FoldableModePreparer ()

พับได้ModePreparer

public FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

พารามิเตอร์
stateIdentifier long

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException