DeviceSyncYardımcısı

public class DeviceSyncHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.sync.DeviceSyncHelper


Yeni bir cihaz görüntüsünün cihazla senkronize edilmesine yardımcı olan yardımcı. Gelecekteki iyileştirmeler: silinmesi gereken bilgi işlem dosyaları ve tam klasörler yerine gönderilmesi gereken dosyalar.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceSyncHelper ( ITestDevice device, File targetFilesFolder)

Genel yöntemler

boolean sync ()

kamu inşaatçılar

DeviceSyncYardımcısı

public DeviceSyncHelper (ITestDevice device, 
                File targetFilesFolder)

parametreler
device ITestDevice

targetFilesFolder File

Genel yöntemler

senkronizasyon

public boolean sync ()

İadeler
boolean

Atar
DeviceNotAvailableException