Abi

public class Abi
extends Object implements IAbi

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.Abi


Bir ABI'yi temsil eden bir sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

Abi (String name, String bitness)

Genel yöntemler

boolean equals (Object obj)

static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

Nesneyi geri almak için toProto() dan ters işlem.

String getBitness ()

String getName ()

int hashCode ()

ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Geçerli Abi örneğinin proto gösterimini döndürür.

String toString ()

Kamu inşaatçıları

Abi

public Abi (String name, 
                String bitness)

Parametreler
name String

bitness String

Genel yöntemler

eşittir

public boolean equals (Object obj)

Parametreler
obj Object

İadeler
boolean

itibarenProto

public static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

Nesneyi geri almak için toProto() dan ters işlem.

Parametreler
protoAbi ConfigurationDescription.Abi

İadeler
IAbi

getBitness

public String getBitness ()

İadeler
String

getName

public String getName ()

İadeler
String

hash kodu

public int hashCode ()

İadeler
int

toProto

public ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Geçerli Abi örneğinin proto gösterimini döndürür.

İadeler
ConfigurationDescription.Abi

toString

public String toString ()

İadeler
String