อาร์ตจีเทส

public class ArtGTest
extends GTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestBase
com.android.tradefed.testtype.GTest
com.android.tradefed.testtype.ArtGTest


สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ArtGTest ()

วิธีการที่ได้รับการป้องกัน

String getGTestCmdLineWrapper (String fullPath, String flags)

ตัวช่วยเหลือที่อนุญาตให้คลาสที่ได้รับห่อคำสั่ง gtest ภายใต้เครื่องมืออื่น ๆ (chroot, strace, gdb และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อาร์ตจีเทส

public ArtGTest ()

วิธีการที่ได้รับการป้องกัน

getGTestCmdLineWrapper

protected String getGTestCmdLineWrapper (String fullPath, 
                String flags)

ตัวช่วยเหลือที่อนุญาตให้คลาสที่ได้รับห่อคำสั่ง gtest ภายใต้เครื่องมืออื่น ๆ (chroot, strace, gdb และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน)

พารามิเตอร์
fullPath String

flags String

การส่งคืน
String