קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ArtRunTest.AdbShellCommandException

public static class ArtRunTest.AdbShellCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.ArtRunTest.AdbShellCommandException


מחלקה חריגה לדיווח על שגיאה שהתרחשה במהלך ביצוע פקודת מעטפת ADB.