CompanionAwareTest

public abstract class CompanionAwareTest
extends Object implements IRemoteTest , IDeviceTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.CompanionAwareTest


Podstawowa klasa testowa, która hermetyzuje schemat uzyskiwania i sprawdzania urządzenia towarzyszącego

Podklasa może wywołać getCompanion() w celu pobrania przydzielonego towarzysza. Musi być używany w połączeniu z implementacją CompanionAllocator

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CompanionAwareTest ()

Metody chronione

ITestDevice getCompanion ()

Pobiera urządzenie towarzyszące przydzielone do urządzenia podstawowego

Konstruktory publiczne

CompanionAwareTest

public CompanionAwareTest ()

Metody chronione

getCompanion

protected ITestDevice getCompanion ()

Pobiera urządzenie towarzyszące przydzielone do urządzenia podstawowego

Zwroty
ITestDevice przydzielone urządzenie towarzyszące

Rzuty
RuntimeException jeśli nie zostało przydzielone żadne urządzenie towarzyszące