จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


คำอธิบายประกอบปลอมหมายถึงการนำบันทึกไปให้นักข่าว

สรุป

ทุ่งนา

public mLogs

ผู้สร้างสาธารณะ

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

วิธีการสาธารณะ

Class<? extends Annotation> annotationType ()

ทุ่งนา

mLogs

public  mLogs

ผู้สร้างสาธารณะ

บันทึกหมายเหตุ

public LogAnnotation ( logs)

พารามิเตอร์
logs

วิธีการสาธารณะ

annotationType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

คืนสินค้า
Class<? extends Annotation>