קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


הערה מזויפת שנועדה לשאת יומנים לכתבים.

סיכום

שדות

public mLogs

בנאים ציבוריים

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

שיטות ציבוריות

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

שדות

mLogs

public  mLogs

בנאים ציבוריים

LogAnnotation

public LogAnnotation ( logs)

פרמטרים
logs

שיטות ציבוריות

annotationType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

החזרות
Class<? extends Annotation>

שווים

public boolean equals (Object other)

פרמטרים
other Object

החזרות
boolean

hashcode

public int hashCode ()

החזרות
int