DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation


Fałszywa adnotacja mająca na celu przekazanie danych reporterom.

Streszczenie

Pola

public mMetrics

Konstruktory publiczne

MetricAnnotation ( metrics) MetricAnnotation ( metrics)

Metody publiczne

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Pola

mMetryki

public  mMetrics

Konstruktory publiczne

Adnotacja metryczna

public MetricAnnotation ( metrics)

Parametry
metrics

Metody publiczne

Typ adnotacji

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

Zwroty
Class<? extends Annotation>

równa się

public boolean equals (Object other)

Parametry
other Object

Zwroty
boolean

HashCode

public int hashCode ()

Zwroty
int