จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation


หมายเหตุปลอมหมายถึงการนำตัวชี้วัดไปยังนักข่าว

สรุป

ทุ่งนา

public mMetrics

ผู้สร้างสาธารณะ

MetricAnnotation ( metrics) MetricAnnotation ( metrics)

วิธีการสาธารณะ

Class<? extends Annotation> annotationType ()

ทุ่งนา

mMetrics

public  mMetrics

ผู้สร้างสาธารณะ

MetricAnnotation

public MetricAnnotation ( metrics)

พารามิเตอร์
metrics

วิธีการสาธารณะ

annotationType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

คืนสินค้า
Class<? extends Annotation>