DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData
extends ExternalResource

java.lang.Object
org.junit.rules.ExternalResource
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData


ExternalResource ve TestRule uygulanması. Bu kural, bir test senaryosu sırasında (@Test içinde) günlüklerin kaydedilmesine olanak tanır. Günlük listesinin testler arasında temizlenmesini garanti eder, böylece aynı kural nesnesi yeniden kullanılabilir.

Example:
 @Rule
 public TestLogData logs = new TestLogData();

 @Test
 public void testFoo() {
   logs.addTestLog("logcat", LogDataType.LOGCAT, new FileInputStreamSource(logcatFile));
 }

 @Test
 public void testFoo2() {
   logs.addTestLog("logcat2", LogDataType.LOGCAT, new FileInputStreamSource(logcatFile2));
 }
 

Özet

Kamu inşaatçıları

TestLogData ()

Genel yöntemler

final void addTestLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)
Statement apply (Statement base, Description description)

Kamu inşaatçıları

TestLogData

public TestLogData ()

Genel yöntemler

addTestLog

public final void addTestLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Parametreler
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource

uygula

public Statement apply (Statement base, 
        Description description)

Parametreler
base Statement

description Description

İadeler
Statement