DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics
extends ExternalResource

java.lang.Object
org.junit.rules.ExternalResource
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics


ExternalResource ve TestRule uygulanması. Bu kural, bir test durumu sırasında (@Test içinde) metriklerin günlüğe kaydedilmesine izin verir. Metrik haritasının testler arasında temizlenmesini garanti eder, böylece aynı kural nesnesi yeniden kullanılabilir.

Example:
 @Rule
 public TestMetrics metrics = new TestMetrics();

 @Test
 public void testFoo() {
   metrics.addTestMetric("key", "value");
   metrics.addTestMetric("key2", "value2");
 }

 @Test
 public void testFoo2() {
   metrics.addTestMetric("key3", "value3");
 }
 

Özet

kamu inşaatçılar

TestMetrics ()

Genel yöntemler

void addTestMetric (String key, MetricMeasurement.Metric metric)

Test durumu için protokol biçiminde bir metrik girişi günlüğe kaydedin.

void addTestMetric (String key, String value)

Test senaryosu için bir ölçüm girişi yapın.

Statement apply (Statement base, Description description)

Korumalı yöntemler

void after ()
void before ()

kamu inşaatçılar

Test Metrikleri

public TestMetrics ()

Genel yöntemler

addTestMetric

public void addTestMetric (String key, 
        MetricMeasurement.Metric metric)

Test durumu için protokol biçiminde bir metrik girişi günlüğe kaydedin. Bir test senaryosundaki her anahtar benzersiz olmalıdır, aksi takdirde önceki değeri geçersiz kılar.

parametreler
key String : Metriğin anahtarı.

metric MetricMeasurement.Metric : Anahtarla ilişkili değer.

addTestMetric

public void addTestMetric (String key, 
        String value)

Test senaryosu için bir ölçüm girişi yapın. Bir test senaryosundaki her anahtar benzersiz olmalıdır, aksi takdirde önceki değeri geçersiz kılar.

parametreler
key String : Metriğin anahtarı.

value String : Anahtarla ilişkili değer.

uygula

public Statement apply (Statement base, 
        Description description)

parametreler
base Statement

description Description

İadeler
Statement

Korumalı yöntemler

sonrasında

protected void after ()

önce

protected void before ()