Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Pakiet urządzeń

public class DeviceSuite
extends Suite implements IAbiReceiver , ISetOptionReceiver , ITestInformationReceiver

java.lang.Object
org.junit.runner.biegacz
org.junit.runners.ParentRunner<org.junit.runner.Runner>
org.junit.runners.Suite
com.android.tradefed.testtype.DeviceSuite


Rozszerza pakiet kontenerów Suite w celu zapewnienia ITestDevice do testów, które tego wymagają.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceSuite (Class<?> klass, RunnerBuilder builder)

Metody publiczne

IAbi getAbi ()
TestInformation getTestInformation ()
void setAbi ( IAbi abi)
void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Metody chronione

void runChild (Runner runner, RunNotifier notifier)

Konstruktorzy publiczni

Pakiet urządzeń

public DeviceSuite (Class<?> klass, 
        RunnerBuilder builder)

Parametry
klass Class

builder RunnerBuilder

Rzuty
InitializationError

Metody publiczne

getAbi

public IAbi getAbi ()

Zwroty
IAbi

zdobądź informacje testowe

public TestInformation getTestInformation ()

Zwroty
TestInformation

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametry
abi IAbi

setTestInformacje

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Metody chronione

runDziecko

protected void runChild (Runner runner, 
        RunNotifier notifier)

Parametry
runner Runner

notifier RunNotifier