จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

DynamicFileStubTest

public class DynamicFileStubTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DynamicFileStubTest


นี่คือการทดสอบการแลกเปลี่ยนเพื่อทดสอบการแลกเปลี่ยนสามารถแก้ไขไฟล์ไดนามิกได้อย่างถูกต้อง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DynamicFileStubTest ()

วิธีการสาธารณะ

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

ผู้สร้างสาธารณะ

DynamicFileStubTest

public DynamicFileStubTest ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation : ออบเจ็กต์ TestInformation ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรันการทดสอบ

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener ของผลการทดสอบ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException