GTestListTestParser

public class GTestListTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.GTestListTestParser


"--gtest_list_tests" parametresine sahip gtest deneme modu için sonuç ayrıştırıcı.

Özet

Alanlar

protected mTests

Kamu inşaatçıları

GTestListTestParser (String testRunName, ITestInvocationListener listener)

Tek bir dinleyici için GTestListTestParser'ı oluşturur.

Genel yöntemler

void done ()

boolean getPrependFileName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

void setPrependFileName (boolean prepend)

Alanlar

mTestler

protected  mTests

Kamu inşaatçıları

GTestListTestParser

public GTestListTestParser (String testRunName, 
                ITestInvocationListener listener)

Tek bir dinleyici için GTestListTestParser'ı oluşturur.

Parametreler
testRunName String : ITestLifeCycleReceiver.testRunStarted(String, int) öğesine sağlanacak test çalıştırması adı

listener ITestInvocationListener : testler yürütülürken test sonuçları hakkında bilgilendirilir

Genel yöntemler

Tamamlandı

public void done ()

getPrependFileName

public boolean getPrependFileName ()

İadeler
boolean

iptal edildi

public boolean isCancelled ()

İadeler
boolean

süreçYeni Hatlar

public void processNewLines (String[] lines)

Parametreler
lines String

setPrependDosyaAdı

public void setPrependFileName (boolean prepend)

Parametreler
prepend boolean