Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

GtestXmlResultParser

public class GTestXmlResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestXmlResultParser


Analizuje wyniki „tryb wyjścia XML” testów natywnych przy użyciu narzędzia GTest, które są uruchamiane z powłoki, i informuje o wynikach ITestRunListener.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners) GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners)

Tworzy GtestXmlResultParser.

Metody publiczne

void parseResult (File f, CollectingOutputReceiver output)

Przeanalizuj wyniki xml

Konstruktorzy publiczni

GtestXmlResultParser

public GTestXmlResultParser (String testRunName, 
         listeners)

Tworzy GtestXmlResultParser.

Parametry
testRunName String : nazwa uruchomienia testu, która ma zostać przekazana do ITestLifeCycleReceiver.testRunStarted(String, int)

listeners : informowany o wynikach testów w trakcie wykonywania testów

Metody publiczne

parseResult

public void parseResult (File f, 
        CollectingOutputReceiver output)

Przeanalizuj wyniki xml

Parametry
f File : ERROR(/File) zawierający wyprowadzony plik xml

output CollectingOutputReceiver : dane wyjściowe zebrane z uruchomienia wykonania w celu uzupełnienia dzienników, jeśli to konieczne