จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไออาบี

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


อินเทอร์เฟซที่แสดงถึง ABI ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

ส่งกลับการแสดงโปรโตของอินสแตนซ์ Abi ปัจจุบัน

วิธีการสาธารณะ

getBitness

public abstract String getBitness ()

คืนสินค้า
String ความขมขื่นของ ABI (เช่น 32, 64)

getName

public abstract String getName ()

คืนสินค้า
String ชื่อของเอบีไอ

toProto

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

ส่งกลับการแสดงโปรโตของอินสแตนซ์ Abi ปัจจุบัน

คืนสินค้า
ConfigurationDescription.Abi