ไออาบี

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


อินเทอร์เฟซที่เป็นตัวแทนของ ABI ภายใต้การทดสอบ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

ส่งกลับการแสดงโปรโตของอินสแตนซ์ Abi ปัจจุบัน

วิธีการสาธารณะ

รับบิตเนส

public abstract String getBitness ()

ส่งคืน
String ความบาดหมางของ ABI (เช่น 32, 64)

รับชื่อ

public abstract String getName ()

ส่งคืน
String ชื่อของ ABI

เพื่อโปรโต

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

ส่งกลับการแสดงโปรโตของอินสแตนซ์ Abi ปัจจุบัน

ส่งคืน
ConfigurationDescription.Abi