IInvokasyonContextReceiver

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvationContextReceiver


Çağrının bağlamına atıfta bulunulması gereken bir test.

Testin, IBuildInfo referansına ihtiyaç duymadan çağrının ayrıntılarını bilmesi gerektiğinde kullanılmalıdır. Çoğu testin test altındaki yapıya bağımlılığı olmamalıdır ve test ortamını hazırlamak için ITargetPreparer güvenmelidir.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Genel yöntemler

setInvokasyonContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Parametreler
invocationContext IInvocationContext