IReportNotExecuted

public interface IReportNotExecuted

com.android.tradefed.testtype.IReportNotExecuted


W przypadku niekompletnego wykonania, IRemoteTest , który implementuje ten interfejs, może zgłosić swoje niewykonane testy w celu poprawy raportowania.

Streszczenie

Stałe

String NOT_EXECUTED_FAILURE

Metody publiczne

default void reportNotExecuted ( ITestInvocationListener listener)

Zgłoś niewykonane testy głównemu słuchaczowi.

default void reportNotExecuted ( ITestInvocationListener listener, String message)

Zgłoś niewykonane testy głównemu słuchaczowi.

Stałe

NOT_EXECUTED_FAILURE

public static final String NOT_EXECUTED_FAILURE

Stała wartość: „Test nie został uruchomiony. To jest symbol zastępczy”.

Metody publiczne

raport niewykonany

public void reportNotExecuted (ITestInvocationListener listener)

Zgłoś niewykonane testy głównemu słuchaczowi. Powinny być zgłaszane jako nieudane za pomocą komunikatu NOT_EXECUTED_FAILURE .

Parametry
listener ITestInvocationListener : główny odbiornik, w którym należy zgłaszać niezrealizowane wyniki.

raport niewykonany

public void reportNotExecuted (ITestInvocationListener listener, 
                String message)

Zgłoś niewykonane testy głównemu słuchaczowi. Powinny być zgłaszane jako nieudane za pomocą komunikatu NOT_EXECUTED_FAILURE .

Parametry
listener ITestInvocationListener : główny odbiornik, w którym należy zgłaszać niezrealizowane wyniki.

message String : komunikat, który ma być powiązany z niepowodzeniem, które nie zostało wykonane.