IResumableTest

public interface IResumableTest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IResumableTest


Ten interfejs jest przestarzały.
Nie ma już takiej potrzeby

IRemoteTest , który obsługuje wznawianie poprzedniego przerwanego przebiegu testu od miejsca, w którym został przerwany.

Implementacje powinny zapewniać metodę IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) , która może zapamiętać poprzedni zarejestrowany stan i wznowić tam, gdzie poprzednie uruchomienie zostało przerwane, jeśli zostanie wywołane ponownie.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean isResumable ()

Metody publiczne

można wznowić

public abstract boolean isResumable ()

Zwroty
boolean true Jeśli test można obecnie wznowić.