IResumableTest

public interface IResumableTest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IResumableTest


Ten interfejs jest przestarzały.
Nie ma już takiej potrzeby

IRemoteTest , który obsługuje wznawianie poprzedniego przerwanego testu od miejsca, w którym został przerwany.

Implementacje powinny udostępniać metodę IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) , która może zapamiętać poprzedni zarejestrowany stan i wznowić w miejscu, w którym poprzednie uruchomienie zostało przerwane, jeśli zostanie wywołane ponownie.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean isResumable ()

Metody publiczne

można wznowić

public abstract boolean isResumable ()

Zwroty
boolean true , jeśli test można obecnie wznowić.