จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IResumableTest

public interface IResumableTest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IResumableTest


อินเทอร์เฟซนี้เลิกใช้แล้ว
ไม่ต้องการสิ่งนี้อีกต่อไป

IRemoteTest ที่รองรับการเรียกใช้การทดสอบที่ยกเลิกก่อนหน้านี้ต่อจากจุดที่ค้างไว้

การใช้งานควรจัดเตรียม IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) ที่สามารถจดจำสถานะที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ และกลับมาทำงานต่อในตำแหน่งที่เรียกใช้ก่อนหน้านี้ค้างไว้หากถูกเรียกอีกครั้ง

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract boolean isResumable ()

วิธีการสาธารณะ

กลับมาทำงานต่อได้

public abstract boolean isResumable ()

คืนสินค้า
boolean true หากการทดสอบสามารถดำเนินการต่อได้ในขณะนี้