ตัวรับ ISetOption

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


การใช้งานอินเทอร์เฟซนี้ควรมี Option ที่มีชื่อ "set-option" เชื่อมโยงกับ HostTest#SET_OPTION_NAME