จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ISetOptionReceiver

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


การใช้งานอินเทอร์เฟซนี้ควรมี Option ที่มีชื่อ "set-option" ที่เชื่อมโยงกับ HostTest#SET_OPTION_NAME

,

ISetOptionReceiver

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


การใช้งานอินเทอร์เฟซนี้ควรมี Option ที่มีชื่อ "set-option" ที่เชื่อมโยงกับ HostTest#SET_OPTION_NAME