ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


Interfejs do otrzymywania TestInformation dla niektórych klas. Ten interfejs nie jest potrzebny do IRemoteTest , ponieważ mogą już używać IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Metody publiczne

pobierz informacje testowe

public abstract TestInformation getTestInformation ()

Zwroty
TestInformation

ustaw informacje testowe

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation