จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


อินเทอร์เฟซเพื่อรับ TestInformation สำหรับบางคลาส อินเทอร์เฟซนี้ไม่จำเป็นสำหรับ IRemoteTest เนื่องจากสามารถใช้ IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) ได้แล้ว

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

วิธีการสาธารณะ

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

คืนสินค้า
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation