מקלט ITestInformation

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


ממשק לקבלת TestInformation עבור חלק מהשיעורים. ממשק זה אינו נחוץ עבור IRemoteTest מכיוון שהם כבר יכולים להשתמש IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

שיטות ציבוריות

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

החזרות
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

פרמטרים
testInformation TestInformation