Google berkomitmen untuk mendorong terwujudnya keadilan ras bagi komunitas Kulit Hitam. Lihat caranya.

JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

java.lang.Objek
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


Kelas pembantu untuk mengarahkan panggilan IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) ke panggilan Test#run(TestResult) .

Ringkasan

Konstruktor publik

JUnitRunUtil ()

Metode publik

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName, TestInformation testInfo)

Konstruktor publik

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

Metode publik

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

Parameter
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

Pengembalian
boolean

Melempar
DeviceNotAvailableException

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

Parameter
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

Pengembalian
boolean

Melempar
DeviceNotAvailableException

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName, 
        TestInformation testInfo)

Parameter
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

testInfo TestInformation

Pengembalian
boolean

Melempar
DeviceNotAvailableException