Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


Klasa pomocnicza do kierowania IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) do wywołania Test#run(TestResult) .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

JUnitRunUtil ()

Metody publiczne

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName, TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

Metody publiczne

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

Parametry
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

Parametry
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName, 
        TestInformation testInfo)

Parametry
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

testInfo TestInformation

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException