จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


คลาสตัวช่วยสำหรับการสั่งการ IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) ไปที่การเรียก Test#run(TestResult)

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

JUnitRunUtil ()

วิธีการสาธารณะ

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)

ผู้สร้างสาธารณะ

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

วิธีการสาธารณะ

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

พารามิเตอร์
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

พารามิเตอร์
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException