JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


用於將IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener)調用定向到Test#run(TestResult)調用的輔助類。

概括

公共構造函數

JUnitRunUtil ()

公共方法

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName, TestInformation testInfo)

公共構造函數

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

公共方法

運行測試

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

參數
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

退貨
boolean

投擲
DeviceNotAvailableException

運行測試

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

參數
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

退貨
boolean

投擲
DeviceNotAvailableException

運行測試

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName, 
        TestInformation testInfo)

參數
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

testInfo TestInformation

退貨
boolean

投擲
DeviceNotAvailableException